I kw. 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM: rekordowe dane finansowe, dynamiczny wzrost liczby klientów [WIDEO, PREZENTACJA]

274,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 13,5 mln zł zysku netto (aż +2398,7% r/r) i EBITDA na poziomie 24,6 mln zł (+97,2% r/r) – to najkrótsze podsumowanie najlepszych w historii wyników Grupy Kapitałowej TIM po I kwartale. Rosnące obroty i liczba klientów TIM-u to efekt zarówno działań sprzedażowo-marketingowo, jak i zapewnienia dostępności na TIM.pl produktów szczególnie poszukiwanych przez klientów.

Przychody Grupy Kapitałowej TIM ze sprzedaży były w I kw. 2021 r. o 14,3% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Natomiast po doprowadzeniu danych do porównywalności i skorygowaniu sprzedaży GK TIM w I kw. 2020 roku o przychody Rotopino.pl SA (spółka opuściła Grupę TIM pod koniec 2020 r.) roczny wzrost przychodów wyniósł aż 24%. Z kolei przychody ze sprzedaży TIM SA osiągnęły w I kw. 2021 r. poziom 258,4 mln zł, tj. o 21,2% wyższy niż rok wcześniej.

– Pierwszy kwartał 2021 roku przyniósł TIM-owi kolejny rekord miesięcznych przychodów ze sprzedaży. W marcu po raz pierwszy w historii nasze obroty przekroczyły poziom 100 milionów złotych. Jeszcze kilka lat temu, przed zmianą modelu sprzedaży, przy dużej sezonowości i uzależnieniu sprzedaży od warunków pogodowych oraz sytuacji w branży budowlanej jakiekolwiek rekordy w pierwszych trzech miesiącach roku byłyby nie do pomyślenia – zauważa Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Teraz na kalendarz spoglądamy praktycznie tylko po to, by sprawdzić liczbę dni roboczych w miesiącu. Szerokość, zróżnicowanie oraz dostępność naszej oferty przekonują kolejnych klientów do zakupów na platformie TIM.pl. O ile w całym 2020 roku były ich 34 tysiące, o tyle w pierwszym kwartale 2021 roku już niemal połowa tej liczby (19 800) – dodaje Krzysztof Folta.

Przepis na rekord

Sukces sprzedażowy TIM-u to efekt pracy w co najmniej trzech obszarach: sprzedażowo-marketingowym, działań SEO (skoncentrowanych na większej widoczności TIM.pl w naturalnych wynikach wyszukiwania) i SEM (ukierunkowanych na zwiększanie efektywności płatnych kampanii pozycjonujących produkty dostępne na platformie sprzedażowej) oraz zapewnienia dostępności produktów. W I kw. 2021 r. ten ostatni aspekt był coraz bardziej istotny w wielu grupach asortymentowych. Znaczące pogorszenie dostępności widoczne było w przypadku kabli i przewodów. Utrudniony dostęp do tworzywa, z którego produkuje się powłoki i izolacje kablowe, przełożył się na czasowe problemy z dostępnością, jednak nie na platformie TIM.pl.

– W marcu zanotowaliśmy rekordowe ponad 1250 rejestracji nowych klientów B2B na platformie TIM.pl. Wynik ten jest efektem intensywnych prac nad jej pozycjonowaniem zarówno w organicznych, jak i płatnych wynikach wyszukiwania. Pracownicy naszej sieci sprzedaży także cały czas pozyskują nowych klientów. Docieramy do nich już chwilę po rejestracji konta na TIM.pl, oferując atrakcyjne warunki współpracy oraz szereg promocji, głównie profilowanych pod potrzeby poszczególnych segmentów klientów – opowiada Piotr Nosal, członek Zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

Skonsolidowany EBIT jak po I półroczu 2020 r.

W I kw. 2021 r. wzrost kosztów operacyjnych Grupy TIM był znacząco niższy od wzrostu przychodów ze sprzedaży (9,7% vs 14,3% r/r). To pozwoliło na wzrost skonsolidowanego zysku na działalności operacyjnej o ponad 161%, do 19 mln zł, a więc do poziomu, na jakim był po całym I półroczu 2020 roku. W konsekwencji skonsolidowana EBITDA wzrosła r/r blisko dwukrotnie (z 12,5 mln zł do 24,7 mln zł), a skonsolidowany zysk netto wyniósł 13,5 mln zł (+2398,7% r/r).

– Na poziomie jednostkowym w TIM SA oprócz dynamicznego wzrostu skali działalności handlowej obserwowaliśmy poprawienie marżowości sprzedaży, co w rezultacie pozwoliło na wygenerowanie EBITDA w wysokości 16,2 mln zł (+110% r/r) – mówi Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2021 r. >>drukuj