I kw. 2022 r. w Grupie TIM: rekordowy wzrost przychodów oraz liczby nowych klientów [PREZENTACJA, WIDEO]

Najwyższy w historii wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży rok do roku (o 49,4%, do 410 mln zł) zdeterminował pierwsze trzy miesiące 2022 roku w Grupie TIM. To efekt dynamicznego pozyskiwania nowych klientów, a także zwiększonego popytu w obliczu rynkowej niepewności w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Przychody ze sprzedaży TIM SA osiągnęły w I kw. 2022 r. poziom 393,2 mln zł, tj. o 52,2% wyższy niż rok wcześniej.

– Do tego, że nasze miesięczne przychody przekraczają 100 milionów złotych zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Marzec 2022 r. przyniósł przebicie – i to znaczne – poziomu 150 milionów złotych (175,5 mln zł, +64,8% rdr.). Pierwsze tygodnie po 24 lutego przebiegły pod znakiem niepewności klientów w zakresie dostępności produktów oraz ryzyka kolejnych wzrostów cen, co przełożyło się na zwiększony popyt i zaowocowało anomalią, jaką zaobserwowaliśmy w marcowych przychodach TIM-u ze sprzedaży – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Zmiana w strukturze sprzedaży

O ile za wzrost przychodów w części odpowiadają czynniki zewnętrzne, o tyle kolejne rekordy to wyłącznie efekt skutecznych działań w zakresie pozyskiwania i utrzymywania klientów.

– W pierwszym kwartale 2022 roku liczba nowych klientów, którzy założyli konta na TIM.PL, przekroczyła 7,5 tysiąca. To o 40% więcej niż w analogicznym kwartale 2021 roku i o 14% więcej niż w ostatnim kwartale 2021 roku. Liczba klientów, którzy dokonali zakupów w pierwszym kwartale bieżącego roku, wyniosła ponad 31 tysięcy wobec 20 tysięcy rok wcześniej – wylicza Piotr Nosal, członek Zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

Większa liczba klientów, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększa bezpieczeństwo i stabilizację sprzedaży. To efekt między innymi wieloletnich działań TIM-u na rzecz zmiany struktury sprzedaży i zwiększania udziału innych grup klientów niż resellerzy.

– Znajdują one odbicie także w haśle towarzyszącym nowej strategii TIM-u, którą zaprezentowaliśmy w minionym tygodniu: „Dostarczamy elektrotechnikę profesjonalistom”. Zmiana naszej struktury sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 roku i zwiększenie udziału klientów z segmentu „Instalator” jest też po części skutkiem podejścia firm wykonawczych do niestabilności rynku oraz rosnącej inflacji – wyjaśnia Piotr Nosal.

Dywidenda TIM-u i inwestycje 3LP – zgodnie z planem

Zysk netto Grupy TIM po I kw. 2022 r. wyniósł 31,2 mln zł wobec 13,5 mln zł rok wcześniej (+131,9%). Skonsolidowana EBITDA wzrosła rok do roku o 91,6% – do niemal 47,3 mln zł. W I kw. 2022 r. Grupa TIM odnotowała dodatnie przepływy finansowe w wysokości 28,9 mln zł wobec 9 mln zł w I kw. 2021 r.

– Nasze parametry finansowe są na znakomitym poziomie, stąd rekomendacja Zarządu TIM-u w zakresie dywidendy za rok 2021. Proponujemy, by do 1,20 zł brutto na akcję, wypłaconych pod koniec 2021 roku, latem 2022 roku dołożyć kolejne 1,20 zł brutto na akcję. Jest to zgodne z polityką dywidendową, którą zaprezentowaliśmy wiosną 2021 roku – zapowiada Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

Już po zakończeniu I kw. 2022 r., bo na początku maja, Zarząd logistycznej spółki 3LP podjął decyzję o zawieszeniu oferty sprzedaży akcji spółki bez jednoczesnego ustalania nowego harmonogramu oferty.

– Oczekujemy na stabilizację sytuacji rynkowej, która pozwoli nam wrócić do realizacji planów w zakresie IPO. Pragnę jednocześnie podkreślić, że zawieszenie oferty publicznej pozostaje bez wpływu na ambitne plany inwestycyjne 3LP na najbliższe lata. Mamy zagwarantowane środki na ich realizację – deklaruje Piotr Tokarczuk, sprawujący także funkcję członka Rady Nadzorczej 3LP SA.

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny >>drukuj