I kw. 2023 r. w Grupie Kapitałowej TIM: drugi najlepszy sprzedażowo kwartał w 35-letniej historii TIM-u [PREZENTACJA]

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TIM po trzech pierwszych miesiącach 2023 r. wyniosły 379,3 mln zł (-7,5% rdr.), zaś TIM SA – 363,4 mln zł (-7,6% rdr.). Ponad 13,5% przychodów ze sprzedaży TIM-u pochodziło w I kw. 2023 r. od nowych klientów, tj. pozyskanych w ciągu ostatnich dwóch lat (od II kw. 2021 r.).

Chociaż marzec 2023 r. okazał się drugim w historii najlepszym sprzedażowo miesiącem w TIM-ie, baza w postaci pierwszego kwartału 2022 r. okazała się niemożliwa do wyrównania czy poprawienia. Trzy pierwsze miesiące ubiegłego roku to nie tylko wzmożony popyt związany z obawami o zerwanie łańcuchów dostaw z powodu inwazji Rosji na Ukrainę, ale i ostatnie chwile bardziej korzystnych zasad programu „Mój Prąd”, które znacząco zwiększyły popyt na produkty do instalacji fotowoltaicznych.

– W  pierwszym kwartale 2023 roku sprzedaż produktów z kategorii odnawialnych źródeł energii była niższa niż rok wcześniej o niemal 60%. Patrzymy jednak na ten segment z perspektywy nieuchronności transformacji energetycznej, dlatego w zakresie OZE nadal poszerzamy ofertę produktową, a także inwestujemy w kompetencje naszych sił sprzedażowych – mówi Piotr Nosal, członek Zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

Wzrost znaczenia nowych klientów

Rok 2022 był pierwszym w całej historii TIM-u, w którym – zgodnie z zaprezentowaną w maju 2022 r. nową strategią rozwoju TIM-u – największy udział w przychodach ze sprzedaży miał segment profesjonalistów, a więc „Instalator”. Trend ten utrzymał się także w I kw. 2023 r. – grupa ta była źródłem 42,1% przychodów, zaś drugie miejsce zajęła grupa „Sprzedawca / hurtownik” (36,7%). W obu tych segmentach w I kw. 2023 r. zanotowano jednak spadki sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r., za co w sporej części odpowiedzialna jest pogarszająca się koniunktura na rynku budownictwa. W tym kontekście szczególnie istotne staje się pozyskiwanie nowych klientów.

– Zgodnie z naszą klasyfikacją, nowy klient oznacza klienta, z którym nawiązaliśmy współpracę w ciągu ostatnich dwóch lat, a więc począwszy od drugiego kwartału 2021 r. Obok coraz szerszej oferty produktowej to właśnie sprzedaż do nowych klientów stanowi istotną przewagę konkurencyjną TIM-u. Niemal 11% przychodów z ostatnich czterech kwartałów, od II kwartału 2022 do I kwartału 2023 roku, pochodziło właśnie od nowych klientów. Jeśli zaś spojrzymy tylko na pierwsze trzy miesiące 2023 r., ich udział wyniósł aż 13,5% – wylicza Piotr Nosal.

Stabilna sytuacja finansowa Grupy TIM

Niższe przychody, a także marża brutto na sprzedaży przełożyły się na spadek skonsolidowanej EBITDA o 40,3% rdr., do 28,2 mln zł.

– Warto zwrócić uwagę, że sytuacja płynnościowa Grupy TIM pozostaje na bardzo dobrym poziomie, a podstawowe wskaźniki płynności są niemal identyczne z zanotowanymi na koniec 2022 roku – podkreśla Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2022 r. >>

Zapraszamy na czat inwestorski z Zarządem TIM SA >>

drukuj