I półrocze 2015 r. w Grupie Kapitałowej TIM: obroty przekroczyły ćwierć miliarda złotych

Najlepsze I półrocze w historii pod względem przychodów ze sprzedaży. W TIM SA wyniosły one niemal 239,1 mln i były wyższe o 12,7% od osiągniętych w I połowie 2014 r., a w całej Grupie Kapitałowej TIM –  256,2 mln zł (wzrost o 13,1%). Dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży przy optymalnym poziomie kosztów powinien w skali całego 2015 r. zaowocować osiągnięciem zysku operacyjnego.

Po zakończeniu w 2014 roku procesu zmiany modelu biznesowego rok 2015 to w TIM SA czas poprawy rentowności spółki, głównie poprzez optymalizację procesów, serwisów i zatrudnienia. Cel jest prosty – obniżenie kosztów.

– W I półroczu 2014 r. koszty operacyjne bezpośrednie stanowiły niemal 20 procent przychodów TIM SA. W tym roku już niespełna 14,8%. Jednocześnie liczba przesyłek opuszczających nasze centrum logistyczne wzrosła o ponad 50%. Zestawienie tych liczb jasno pokazuje, jak wiele udało nam się zoptymalizować – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

2/3 obrotów z internetu
Obniżenie kosztów oraz wzrost marży kwotowej o 7,4% w stosunku do I półrocza 2014 r. pozwoliły osiągnąć zysk EBITDA. W TIM SA wyniósł on ponad 3,6 mln zł (wobec straty 5,4 mln zł w I półroczu 2014 r.), a w GK TIM – 3,5 mln zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego: -5,2 mln zł). Spółka i Grupa odnotowały minimalną stratę netto – odpowiednio 0,24 i 0,64 mln zł. Dla porównania, w I połowie 2014 wyniosła ona 7,4 oraz 7,2 mln zł.

W I półroczu 2015 r. udział kanału e-commerce w ogóle sprzedaży TIM SA na stałe przekroczył 60%, osiągając w czerwcu poziom niemal 66%. W przypadku liczby pozycji na fakturze udział sprzedaż przez internet wyniósł na koniec I półrocza 2015 r. aż 86%.

Będzie jeszcze lepiej
– Szczególnym optymizmem napawa fakt, że pierwsze półrocze zawsze generuje mniej niż połowę całorocznych obrotów. Z uwagi na sezonowość w branży budowlanej, z którą wciąż jesteśmy w znacznie stopniu związani, około 60% sprzedaży realizowanych jest w drugiej połowie roku – zauważa Krzysztof Folta. – Utrzymanie tempa wzrostu sprzedaży przy optymalnym poziomie kosztów powinno przynieść w TIM SA w skali całego roku zysk operacyjny – przewiduje.

Dodatnich wyników na poziomie zysku operacyjnego należy spodziewać się także w przypadku pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej TIM (Rotopino.pl SA, EL-IT SA i Sun Electro Sp. z o.o.).

 

Zobacz skonsolidowany raport półroczny >>

drukuj