III kw. 2020 r. w Grupie TIM: rekordowe obroty, zysk netto wyższy o 39,9%, a EBITDA – o 26,9% [PREZENTACJA, WIDEO]

Pierwszych dziewięć miesięcy 2020 r. zakończyło się 761,4 mln zł skonsolidowanych i 671,9 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost odpowiednio o 17,6% i 15,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. To najwyższy poziom w historii TIM-u – firma powstała równo 33 lata temu, 25 listopada 1987 r. Również inne wskaźniki zanotowały rekordy – zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym – i to przy wysokiej, dwucyfrowej dynamice.

Ponownie wzrósł (do 11,75%) udział spółek zależnych w ogóle przychodów Grupy. – To w dużej mierze zasługa 3LP, która specjalizuje się w logistyce dla sektora e-commerce, dynamicznie rosnącego w ostatnim czasie. Rosnące zapotrzebowanie na usługi ze strony klientów zewnętrznych, a więc spoza Grupy TIM sprawia, że 3LP zwiększa powierzchnią magazynową także w podwrocławskich Wojkowicach, a więc poza główną siedzibą w Siechnicach – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Pod prąd branżowym trendom

W dwóch miesiącach wchodzących w skład III kwartału 2020 r. obroty TIM-u znacząco przekroczyły 80 mln zł, zaś lipiec okazał się najlepszy w historii – aż do października 2020 r., w którym został pobity kolejny rekord sprzedaży. Tymczasem z danych dotyczących branży hurtowych sprzedawców elektrotechniki (raportowanych przez nich do SHE – Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki) wynika, że większość tego sektora wypracowała w III kw. 2020 r. przychody niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Według tego samego źródła także skumulowana dynamika sprzedaży po trzech kwartałach 2020 r. osiągnęła wartości ujemne.

– Na tym tle jeszcze wyraźniej odróżniamy się od konkurencji – zauważa Piotr Nosal, członek Zarządu i dyrektor handlowy TIM SA. – Z jednej strony zawdzięczamy to naszemu modelowi biznesowemu. E-commerce idealnie wpisuje się w zasady dystansu społecznego, a klienci TIM-u, w razie potrzeby, wciąż mogą liczyć na fachowe wsparcie i doradztwo ze strony naszych, pracujących zdalnie, przedstawicieli handlowych. Z drugiej strony, zgodnie z naszą strategią średnioterminową, stale rozwijamy ofertę produktową oraz nowe modele sprzedaży. Wśród nich jest dropshipping pasywny, w którym zamawiany towar wysyłany jest do klienta bezpośrednio z magazynu dostawcy, z pominięciem centrum logistycznego 3LP. Generuje on już znaczący wolumen sprzedaży. Zakładamy, że wartość sprzedaży w alternatywnych modelach w kolejnych okresach będzie mieć coraz większy udział w całkowitej sprzedaży – dodaje.

Rozszerzanie oferty oznacza zarówno poszerzanie jej o kompleksowe propozycje z obszaru tradycyjnego asortymentu elektrotechnicznego, jak i wprowadzanie do sprzedaży zupełnie nowych rodzajów produktów adresowanych do klienta biznesowego. Przykładem pierwszego z tych działań jest kompleksowa oferta fotowoltaiki. Jej udział we wrześniowych obrotach TIM-u wyniósł 4,5%, zaś przez dziewięć miesięcy 2020 r. – niemal 4% i wartość ta systematycznie rośnie w ostatnich miesiącach. W ramach wdrożeń zupełnie nowego asortymentu na platformie TIM.pl pojawiły się takie kategorie produktowe jak gaming, elektronika osobista, sprzęt RTV i AGD czy łazienka i toaleta. Efektem jest najszersza oferta produktowa na rynku – na koniec III kw. 2020 r. w stałej ofercie TIM.pl było ponad 106 tys. unikalnych produktów (włączając w to ofertę dropshippingową).

Stabilne wzrosty

Tak imponujący pod względem obrotów kwartał nie pozostał bez pozytywnego wpływu na wskaźniki finansowe. Zysk netto TIM SA za trzy kwartały 2020 r. wyniósł ponad 21,5 mln zł i był wyższy o 18% od osiągniętego w analogicznym okresie 2019 r. Skonsolidowany zysk netto wzrósł rokrocznie o 39,9%, do 19,9 mln zł. Podobną dynamikę (+38,8% rdr.) wykazały zysk z działalności operacyjnej (ponad 34,1 mln zł) oraz EBITDA Grupy (50,5 mln zł, +26,9% rdr.).

– Warto podkreślić, że dwucyfrowe, znaczące dynamiki wzrostu wyników finansowych obserwujemy zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Dodatkowo generujemy istotne dodatnie przepływy pieniężne, a pozycja płynnościowa jest bardzo dobra. To pozwala nam na kontynuację atrakcyjnej polityki dywidendowej – oczywiście z utrzymaniem zdolności do finansowania dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej TIM – zauważa Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny >>

Zapis czatu inwestorskiego >>drukuj