III kwartał 2014 r. w Grupie Kapitałowej TIM: obroty wyższe o niemal 50%, pozytywne efekty nowej strategii działania

Do niemal 359,3 mln zł, tj. o 50% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., wzrosły obroty TIM SA w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. W III kw. 2014 r. przychody ze sprzedaży TIM SA wyniosły 147,1 mln zł (wzrost o 48,4% w stosunku do III kw. 2013 r.), a strata operacyjna – tylko 350 tys. zł (rok temu – 1,91 mln zł). To potwierdzenie, że przyjęta w 2013 r. strategia działania TIM SA przynosi efekty.

W III kw. 2014 r. przychody ze sprzedaży GK TIM wyniosły 154,6 mln zł i były wyższe o 44,1% w porównaniu z III kw. 2013 r. Od III kw. 2014 r. do Grupy Kapitałowej TIM, tworzonej dotąd przez TIM SA oraz Rotopino.pl SA, dołączyły Sun Electro Sp. z o.o. oraz EL-IT SA, jednak pierwsze efekty ich działalności będą widoczne w wynikach grupy najwcześniej w przyszłym roku.

Efekt nowego modelu działania
III kw. 2014 r. jest pierwszym kwartałem, w którym w większości (przez sierpień i wrzesień) TIM SA funkcjonował w nowym modelu biznesowym. Zakończono bowiem proces przekształcania oddziałów sprzedaży w biura handlowe pozbawione magazynów lokalnych. Całość dostaw do klientów jest obecnie realizowana przez Centrum Logistyczne TIM SA w podwrocławskich Siechnicach.

– Zmiany wynikają ze strategii działania spółki, przyjętej w 2013 roku – zauważa Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Nowy model działania, oparty na powiększaniu liczby klientów i rozszerzaniu oferty produktowej, przyniósł efekt w postaci dynamicznego wzrostu sprzedaży – komentuje.

Połowa obrotów z internetu
Część klientów, przede wszystkim w oddziałach o najdłuższym stażu działalności, nie zaakceptowała nowego modelu działalności. TIM SA aktywnie pozyskuje jednak nowych klientów, którzy aprobują nowy hybrydowy model sprzedaży, łączący internetowy kanał sprzedaży z doradczą rolą pracowników biur handlowych i przedstawicieli handlowych. – Przewidujemy, że już w I kwartale przyszłego roku wartość zakupów nowych klientów przewyższy wartość utraconej sprzedaży – zapowiada Krzysztof Folta.

Zamówienia składane za pośrednictwem internetowego Sklep TIM wyniosły w III kw. 50,4% obrotów TIM SA, zaś liczba zrealizowanych pozycji w zamówieniach składanych przez Sklep TIM stanowiła ponad 75% wszystkich zrealizowanych przez TIM SA pozycji zamówień.

Optymistyczna prognoza
W III kw. 2014 r. TIM SA odnotował szybszy wzrost marży kwotowej od wzrostu kosztów działalności. Dzięki temu strata na działalności operacyjnej wyniosła tylko 350 tys. zł. – Zostały zrealizowane przyjęte wcześniej założenia, że przy sprzedaży na poziomie 150 mln zł kwartalnie TIM nie będzie generował strat. W III kwartale do osiągnięcia takiego pułapu obrotów zabrakło nam tylko 3 mln zł. Osiągnięte wyniki dobrze prognozują na ostatni kwartał 2014 r. Są również dobrą podstawą do kontynuowania przyjętej strategii w roku 2015 i latach następnych – podkreśla Krzysztof Folta.

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny >>

drukuj