III kwartał 2020 r. – skonsolidowane wyniki finansowe