Informacja o konferencji prasowej zwołanej na dzień 16.02.2004r.

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż wyniki finansowe TIM SA za IV kwartał 2003r podane do publicznej wiadomości w dniu 10.02.2004r w raporcie kwartalnym TIM SA – Q 4/2003, omówione zostaną przez Zarzad TIM SA na konferencji prasowej zwołanej na dzień 16.02.2004r, na godzinę 12.00 w Sali Notowań w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4. Temat konferencji: „Przedstawienie wyników finansowych TIM SA za IV kwartał 2003r i prognoz na rok 2004 oraz zaprezentowanie strategii rozwoju terytorialnego Spółki w 2004r”.

 

Raport bieżący nr 5/04

drukuj