Informacja o konferencji prasowej zwołanej na dzień 19.05.2004r.

(Emitent – PAP – poniedziałek, 17 maja 09:30 – Raport bieżący 10/04)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w roku 2003, podane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym przesłanym w dniu 11.05.2004r, jak również wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w pierwszym kwartale 2004r, podane do publicznej wiadomości w raporcie kwartalnym przesłanym w dniu 27.04.2004r omówione zostaną przez Zarząd TIM SA na konferencji prasowej zwołanej na dzień 19.05.2004r, na godzinę 12.00 w Sali Notowań w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książęcej 4.

Par. 3 ust. 2 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 16.10.2001r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papieró wartościowych (Dz. U. 01, nr 139, poz 1569 z późn. zm)

drukuj