Informacja o trwałym niestosowaniu przez TIM SA zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Data sporządzenia

2014-03-21

Raport bieżący nr

1/2014 (EBI)

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje nt. zasad ładu korporacyjnego opisanych w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z 21 listopada 2012 r, od których stosowania TIM S.A. „dalej: „Spółka” odstąpiła w sposób trwały.
Pełna treść raportu w załączniku.
ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Raport bieżący nr 1/2014 (EBI)
329 KB