Informacja o zamiarze złożenia rezygnacji przez Krzysztofa Radoma z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

(Emitent – PAP – niedziela, 23 kwietnia 15:32)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.04.2006r Zarząd TIM SA został poinformowany przez Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Krzysztofa Radoma, iż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA zamierza On złożyć rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA. Powyższą decyzję Pan Krzysztof Radom uzasadnił przyczynami osobistymi.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 12/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-04-23 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-04-23 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj