Inicjatywy TIM-u po raz pierwszy w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Trzy działania realizowane przez TIM SA zostały zakwalifikowane do tegorocznej, 17. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To debiut TIM-u w tym największym w Polsce przeglądzie aktywności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). W tegorocznej odsłonie publikacji zarówno pod kątem liczby zgłoszonych praktyk, jak i liczby firm nastąpił wzrost na poziomie aż 30 procent.


Wśród rekordowej liczby 1549 praktyk zgłoszonych przez 229 firm (zobacz cały raport) znalazły się działania wdrożone i zrealizowane przez TIM SA.

  • Publikowany od 2011 r. w serwisie relacji inwestorskich TIM SA cykl artykułów edukacyjno-poradnikowo-analitycznych „Cały ten rynek…”. Publikowane dwa razy w miesiącu teksty skierowane są do inwestorów – zarówno początkujących, jak i zaawansowanych. Jako spółka obecna na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych nieprzerwanie od ponad 20 lat, TIM czuje się wręcz zobligowany do dzielenia się wiedzą oraz udziału w procesie edukowania inwestorów.
  • Charytatywna akcja „Aktywny TIM dla Przyjaciół”, polegająca (więcej o akcji) na gromadzeniu przez pracowników TIM SA kilometrów (z wykorzystaniem aplikacji Endomondo) w 9 rodzajach aktywności fizycznej. Kilometry przeliczono na złotówki: 1 km = 0,50 zł. Zgromadzone w ten sposób środki zostały przekazane w formie darowizn na rzecz dwóch fundacji, pod opieką których znajdują się synowie dwóch pracowników TIM SA, wymagający specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. 1 kwietnia 2019 r. wystartowała 2. edycja akcji.
  • Pierwszy w historii dialog z interesariuszami, przeprowadzony zgodnie z zasadami standardu AA1000SES. Wzięło w nim udział 20 osób, podzielonych na dwie grupy, moderowane przez niezależnych moderatorów. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele klientów, dostawców, szkół i uczelni wyższych, władz lokalnych oraz partnerów społecznych. Obserwatorami w obu grupach byli członkowie Zarządu TIM SA. Zakres panelu interesariuszy obejmował: priorytety rozwoju biznesu, rolę społeczną firmy oraz transparentność i zakres dostarczanych przez TIM informacji.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Premiera tegorocznej publikacji odbyła się 28 marca 2019 r. w Warszawie.

– Obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Powyższy trend bardzo nas cieszy. Rezultat ten to składowa wielu czynników. Pojawiają się inicjatywy i regulacje prawne na poziomie międzynarodowym i krajowym skłaniające firmy do większej aktywności na polu CSR. Jedną z nich są Cele Zrównoważonego Biznesu – włączanie się biznesu będzie przyspieszać proces ich osiągnięcia. CSR zawdzięcza rozwój także stawianym przez partnerów biznesowych wymogom dostarczania informacji również z działalności niefinansowej spółki, potwierdzających mniejsze ryzyko reputacyjne i finansowe związane z danym podmiotem – komentuje Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Z uczciwości – wartości najczęściej wskazywanej w procesie wyboru firmowych wartości TIM-u – bezpośrednio wypływa przestrzeganie zasad fair play i dążenie do pełnej transparentności prowadzonej działalności. Jesteśmy uczciwi i transparentni – zarówno w stosunku do naszych klientów czy dostawców, jak i pracowników. Będąc otwartym na głosy tych i innych grup, zrealizowaliśmy w lipcu 2018 roku pierwsze w naszej historii – i z pewnością nie ostatnie – spotkanie konsultacyjne z interesariuszami przeprowadzone w formule sesji dialogowej. Jego przebieg potwierdził, że interesariusze są głęboko zainteresowani naszym podejściem do zasad odpowiedzialnego biznesu – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Dlatego też, chociaż nie jesteśmy do tego zobligowani przepisami prawa, zdecydowaliśmy, że raport za rok 2018 obejmie także raportowanie informacji niefinansowych. Zarząd TIM SA stoi bowiem na stanowisku, że poszerzenie zakresu ujawnianych informacji stanowi naturalną konsekwencję dążenia do pełnej transparentności oraz rosnącego zainteresowania interesariuszy tymi zagadnieniami. Dlatego też już 10 kwietnia 2019 r. światło ujrzy pierwszy w historii Grupy Kapitałowej TIM raport zintegrowany, obejmujący dane za rok 2018 – zapowiada Krzysztof Folta.

drukuj