Jak inwestować na forex? (cz. 3)

Rachunki umożliwiające grę na rynku walutowym na bieżąco pokazują inwestorom ich zyski i straty. Osoby rozpoczynające swoją przygodę z forex powinny jednak wiedzieć, w jaki sposób je liczyć. Chociażby po to, by móc oszacować szanse zarobku z planowanego dopiero kroku i zaplanować moment zamknięcia pozycji.

W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” wracamy do tematu rynku walutowego. Pokażemy, jak liczyć zyski i straty. Zakładamy przy tym, że Czytelnicy zdążyli już zapoznać się z poprzednimi częściami dotyczącymi forex i wiedzą już, co to lot, pips, lewar, czy też długie i krótkie pozycje.

Jak policzyć zysk i stratę na forex?
Ze względu na skomplikowanie chociażby samej terminologii funkcjonującej na rynku walutowym obliczanie zysków i strat może wydawać się trudne. Wbrew pozorom tak nie jest i sprowadza się do policzenia różnicy pomiędzy kupnem i sprzedaży waluty, wyrażanej w pipsach. Prześledźmy przykład.

Przyjmijmy, że inwestor zakłada umocnienie euro wobec złotego przy kursie 4,2171 (bid), 4,2190 (ask). Różnica wynosi więc 19 pipsów. Kupuje 1 lot (100.000) EUR/PLN po 4,2190. Wartość transakcji to zatem 421.900 PLN. Zakładając, że broker oferuje inwestorowi lewar 1:100, to na jego rachunku zostaje zablokowana kwota 4.219 PLN.

Załóżmy teraz, że euro rzeczywiście się umocniło. By można było mówić o zysku, to teraz nowy kurs ask powinien być wyższy od pierwotnego kursu zakupu. Przyjmijmy zatem, że euro skoczyło i teraz jest to: 4,2212 (bid) i 4,2231 (ask). Gracz decyduje się na zamknięcie pozycji, tym razem po kursie bid 4,2212.

Ile zarobił? By to policzyć, najpierw sprawdzamy różnicę między kursem sprzedaży i kupna: 4,2212 – 4,2190 = 22 pipsy.

Te 22 pipsy mnożymy teraz przez wartość kupionych jednostek waluty: 0,0022×100.000 = 220 PLN. Inaczej można to policzyć przyjmując, że wartość jednego pipsa wynosi 0,0001×100.000 = 10 PLN. A więc 10 PLNx22 = 220 PLN.

Stopa zwrotu z inwestycji wyniesie tym samym: (220 PLN/4.219 PLN)x100% = 5,2%.

Podobną procedurę przeprowadzilibyśmy, by policzyć stratę, gdyby kurs euro spadł, np. do 4,2168 (bid) i 4,2187 (ask). Zamknięcie pozycji przy kursie 4,2168 będzie oznaczać: 4,2168-4,2190 = – 22 pipsy, a więc -22×10 PLN = -220 PLN, czyli -5,2%.

Pamiętaj o lewarach
Warto pamiętać, jak pokazaliśmy w powyższym przykładzie, że na rynku walutowym stosujemy tzw. lewar, czyli inwestujemy zdecydowanie wyższe pieniądze niż mamy do dyspozycji. Jak widać, np. lewa 1:100 pozwala kwotą np. 1000 euro kontrolować transakcje warte 100.000 euro. Warto pamiętać nie tylko o tym, że taka możliwość daje potencjał wyższych zysków nawet przy niewielkim wahaniu kursu walutowego. To również, a może przede wszystkim, większe ryzyko strat, jeżeli rynek nie pójdzie w kierunku, którego byśmy oczekiwali. A gwałtowny spadek kursu może spowodować straty kilkakrotnie wyższe od tych, które pierwotnie dopuszczaliśmy. Dlatego też warto zachować bardzo dużą ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i na początku nie lokować dużych kwot.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj