IKE i IKZE a podatki. Sprawdź, jak obniżyć swoje zobowiązania w 2019 r.

Tylko do końca grudnia mają czas osoby, które chciałyby rozpocząć oszczędzanie na emeryturę w trzecim filarze i jednocześnie skorzystać z ulgi podatkowej w rozliczeniu PIT za 2018 r. Można na tym zyskać nawet ponad 1,7 tys. zł.

Taką możliwość dają Polakom Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), wciąż nieco mniej popularny od Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) sposób odkładania pieniędzy na przyszłość.

W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” poruszamy dylemat przyszłych emerytów „IKE vs. IKZE”, jak również tłumaczymy korzyści podatkowe, płynące z tych rozwiązań.

Trzeci filar emerytalny. Kto może go założyć?

IKE oraz IKZE to dostępne dla Polaków formy oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach tzw. trzeciego filaru. Pierwszy – to składki w ZUS, a drugi – w OFE. W odróżnieniu od nich trzeci filar jest całkowicie prywatny, a środki w nim gromadzone są naszą własnością. W praktyce oznacza to tyle, że pieniądze z IKE lub IKZE można wypłacić w dowolnym momencie przed przejściem na emeryturę.

Inwestycje w IKE lub IKZE można prowadzić na wiele sposobów – umowę na obsługę takiego rachunku możemy podpisać np. z ubezpieczycielem, bankiem czy towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które mają takie propozycje w swojej ofercie.

Po podpisaniu umowy klient wpłaca środki w dowolnych odstępach czasu i w dowolnej kwocie na rachunek w IKE/IKZE. Zarządzająca nimi instytucja – podobnie jak ma to miejsce w funduszach inwestycyjnych – lokuje te pieniądze w różnych instrumentach finansowych, szukając zysków.

Posiadacz IKE/IKZE zwykle ma możliwość zdecydować o sposobie, w jakim jego oszczędności mają być inwestowane, wybierając te bardziej agresywne bądź bezpieczniejsze. Decydując się na konkretny wariant, warto pamiętać o tym, by dokładnie sprawdzić, jakie opłaty i prowizje będą wiązały się z prowadzeniem danego IKE/IKZE. Zwykle będzie to opłata wstępna, a później np. określony procent od wpłacanej składki.

Dzięki trzeciemu filarowi osoba, która traktuje taką inwestycję długoterminowo, ma szansę zwiększyć swoje dochody na emeryturze. IKE lub IKZE może założyć każdy, kto skończył 16 lat – warto jednak pamiętać o tym, że osoby niepełnoletnie mogą wpłacać pieniądze na IKE/IKZE pod warunkiem, że mają umowę o pracę. Konta są indywidualne, co oznacza, że np. małżonkowie nie mogą mieć wspólnego.

Ulga podatkowa. Co dają IKE i IKZE?

Jak już wspomnieliśmy, jedną z głównych zalet IKE oraz IKZE są oszczędności podatkowe, które te produkty ze sobą niosą. Otóż:

  • w przypadku IKE nie zapłacimy nawet grosza z 19% podatku Belki od zysków osiągniętych przez IKE. Warunek jest jeden: by skorzystać z tej ulgi środki można wypłacić dopiero po ukończeniu 60. roku życia. Wcześniej również można skorzystać z tych pieniędzy, ale wówczas podatek Belki trzeba odprowadzić. Czy wpłaty na IKE można odliczyć od podatku dochodowego rozliczanego co roku w PIT? Nie. Ale jest i na to sposób.
  • pod względem podatkowym IKZE są nawet ciekawsze od IKE. A to dlatego, że obok zwolnienia z podatku Belki (w tym przypadku wypłata środków musi nastąpić po ukończeniu 65 lat) jego właściciel może skorzystać również z corocznych ulg w podatku dochodowym (przykład poniżej). Całość zgromadzonych środków będzie jednak objęta 10% podatkiem zryczałtowanym w momencie ich wypłaty na końcu okresu oszczędzania.

Warto pamiętać, że w obu przypadkach przepisy regulują maksymalną roczną wysokość wpłat do IKE i IKZE. W 2018 r. na IKE nie można wpłacić więcej niż 13.329 zł, a na IKZE – 5.331,60 zł. Te limity są co roku ustalane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są uzależnione od prognoz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Jak odliczyć IKZE w PIT-37?

Jak wspomnieliśmy, ulgi podatkowe w zakresie rozliczeń podatku dochodowego w PIT dotyczą tylko osób, które odkładają środki na emeryturę w IKZE. Zgodnie z przepisami, pod ulgę podatkową podlega cała kwota wpłacona w danym roku do IKZE. Sama wysokość odliczenia jest z kolei zależna od wysokości rocznych dochodów posiadacza IKZE i progu podatkowego, w którym się znajdzie.

O ile można obniżyć podatek? Załóżmy więc, że w 2018 r. odprowadziłeś do IKZE całą możliwą kwotę, a więc 5.331,60 zł.

  • Jeżeli twój roczny dochód nie przekracza 85.528 zł (a więc jesteś w pierwszym progu podatkowym i obejmuje cię stawka 18%), wówczas z podatku do zapłacenia w 2019 r. możesz odzyskać 959,69 zł (5.331,60×18%).
  • Jeżeli zaś wpadłeś w drugi próg podatkowy i jesteś objęty stawką 32%, wtedy przy podobnych założeniach odzyskasz z podatku 1.706,11 zł (5.331,60×32%).

PPK – nowa forma oszczędzania na emeryturę

Jeżeli uważasz, że IKE czy IKZE nie spełniają twoich oczekiwań, bądź szukasz jeszcze jednego sposobu na to, by odkładać środki na emeryturę, to warto przypomnieć, że prezydent podpisał właśnie ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Jej przepisy wejdą w życie już 1 stycznia, a pracodawcy dostaną pół roku, by się do nich dostosować.

Zasady PPK zakładają, że w tym systemie będą uczestniczyć trzy strony: pracownik, pracodawca i państwo. Jeżeli pracownik zdecyduje się dobrowolnie odkładać w PPK 2% pensji, to pracodawca będzie miał obowiązek dorzucić kolejne 1,5%, a państwo dołoży jeszcze 240 zł rocznie. Autorzy projektu podkreślają, że gromadzone środki będą wyłączną własnością pracownika (by uniknąć kontrowersji, które dotyczyły OFE). Pisaliśmy już o tym w naszym cyklu.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj