Jak rozliczyć podatek od zysków kapitałowych?Bez względu na to, czy Twoje inwestycje przyniosły w ubiegłym roku zysk czy stratę, powinieneś rozliczyć się z nich przed fiskusem. Zobacz, na co zwrócić szczególną uwagę.

Jeszcze tylko dwa tygodnie mają inwestorzy na to, by złożyć w urzędzie skarbowym deklarację dotyczącą swoich ubiegłorocznych transakcji. W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” radzimy, jak to zrobić.

 

Podstawa to dwie deklaracje PIT

Jeżeli posiadasz rachunek inwestycyjny, to zapewne dostałeś już ze swojego biura maklerskiego PIT-8C. To dokument, w którym są zawarte informacje dotyczące twoich ubiegłorocznych transakcji, czyli wielkość przychodów, koszt ich uzyskania oraz wynikający z tego zysk bądź strata. Zysk będzie wiązał się z koniecznością zapłacenia 19% podatku Belki.

Na podstawie tych danych jesteś zobowiązany wypełnić deklarację PIT-38 i złożyć ją w urzędzie skarbowym. Sprawa wydaje się więc prosta. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów, dzięki którym możesz znacząco zmniejszyć wielkość podatku do zapłacenia.

 

Możesz odliczyć straty

Koniecznie musisz pamiętać o tym, że nawet jeżeli w 2011 r. poniosłeś stratę na inwestycjach, to deklarację PIT-38 i tak musisz złożyć. Z tą uciążliwością wiąże się jednak istotna zaleta. Mianowicie, o stratę z 2011 r. będziesz mógł pomniejszyć dochód w kolejnych pięciu latach i w ten sposób zmniejszyć kwotę podatku do zapłacenia. Taka zasada działa również wstecz. Jeżeli w ostatnich pięciu latach rozliczałeś straty i nie uwzględniałeś ich w kolejnych rozliczeniach, możesz to zrobić teraz. Pamiętaj jednak, że w jednym roku możesz rozliczyć maksymalnie 50% straty.

Przykład: W 2010 r. inwestor miał stratę w wysokości 10.000 zł. W 2011 r. miał już 15.000 zł zysku. Teoretycznie powinien więc zapłacić teraz 2.850 zł podatku Belki (15.000 zł x 19%). Może jednak uwzględnić w rozliczeniu 5.000 zł straty z 2010 r., czyli odjąć tę kwotę od dochodu z 2011 r. Tym samym zapłaci podatek w wysokości 1.900 zł (10.000 zł x 19%). Kolejne 5.000 zł straty będzie mógł odliczyć za rok.

 

Co jeszcze można odliczyć?

Biuro maklerskie w deklaracji PIT-8C uwzględnia zwykle koszty związane z prowizjami od transakcji giełdowych. To jednak nie wszystkie koszty, które można wziąć pod uwagę, by zmniejszyć kwotę podatku. Do kosztu uzyskania przychodu można bowiem dołączyć np. opłaty za dostęp do notowań, serwisów informacyjnych czy prenumeratę fachowej prasy.

Jeżeli wspierałeś się kredytem na zakup akcji, to koszty z nim związane również możesz uwzględnić w deklaracji. Ważna sprawa: w grę wchodzą tylko te koszty kredytu, które posłużyły do rzeczywistego zakupu akcji. To istotne w momencie, gdy np. podczas oferty publicznej była duża redukcja zapisów.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że wspomniane wyżej koszty spotykają się niekiedy z różną interpretacją przez fiskusa. Urząd skarbowy może nas wówczas wezwać do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

 

A jeżeli handlujesz nie tylko akcjami?

Inwestorzy oczywiście nie handlują tylko akcjami, ale również instrumentami pochodnymi. W kontekście rozliczenia podatku od zysków nie rozdzielamy jednak źródeł dochodu. W rozliczeniu podajemy więc łączny dochód z różnych źródeł. To o tyle korzystne, że np. strata na instrumentach pochodnych zmniejsza podatek od zysków z akcji.

Posiadacze akcji często mają również okazję skorzystać z dywidendy wypłacanej przez spółkę. Warto pamiętać, że nie trzeba uwzględniać jej w deklaracji podatkowej. A to dlatego, że obowiązek jej rozliczenia spoczywa na samej spółce i dywidenda, która trafia do inwestora, jest już pomniejszona o kwotę podatku.

 

Fundusze rozliczą podatek za Ciebie

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku innych instrumentów, w których lokują pieniądze inwestorzy indywidualni. Nie ma obowiązku składania deklaracji od zysków kapitałowych, gdy mamy lokatę w banku bądź inwestujemy w funduszach. W takich sytuacjach podatek odprowadza zawsze instytucja finansowa, a do inwestora trafia już kwota po jego odliczeniu.

Wyjątkiem od tej reguły mogą okazać się fundusze zarejestrowane za granicą. W ich przypadku warto jednak zawsze zasięgnąć opinii urzędu skarbowego.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj