Jakie akcje kupić, by spać spokojniej, gdy giełda spada?

Jak inwestować w akcje, by nie stracić? Takiej pewności nie dadzą inwestorowi żadne spółki. W okresie niepewności na rynku można jednak znacznie zwiększyć bezpieczeństwo swojego portfela.

W kolejnym odcinku z serii „Cały ten rynek…” zastanowimy się nad tym, czy istnieją bezpieczne spółki, których akcje gwarantują inwestorowi brak strat, zwłaszcza w okresie bessy. Odpowiedź niestety brzmi: nie. Są jednak firmy, których akcje w okresie spowolnienia gospodarczego powinny zachowywać się lepiej niż reszta rynku. Kupując je, warto również zwrócić uwagę na kilka innych czynników, przede wszystkim na to, czy firma wypłaca akcjonariuszom dywidendę.

Niewielki wybór branż defensywnych

Powszechna wśród inwestorów i analityków opinia mówi, że w okresie niepewności na rynku inwestorzy giełdowi powinni skupiać się przede wszystkim na spółkach reprezentujących tzw. branże defensywne. Wśród nich można wymienić przede wszystkim akcje spółek telekomunikacyjnych, a także tych, które mają związek z użytecznością publiczną. Chodzi tu np. o energetykę, czy wszystkie inne spółki, które wykonują inwestycje z pieniędzy publicznych czy też środków unijnych. One w zdecydowanie mniejszym stopniu są narażone zmiany koniunktury, które z reguły automatycznie odbijają się np. na spółkach działających w handlu detalicznym.

To jednak tylko część prawdy. Zastanawiając się, jakie akcje kupić, w okresie bessy należy pamiętać o tym, że kluczowa dla inwestycji jest tzw. płynność akcji. Chodzi o to, by w razie sprzedaży akcji znaleźli się chętni na ich kupno. A takich okazji można zatem szukać praktycznie tylko wśród dużych spółek.

Jak inwestują fundusze emerytalne?

Dlatego szukając bezpiecznych inwestycji w okresie długoterminowym warto pójść tropem decyzji podejmowanych przez Otwarte Fundusze Emerytalne. W założeniu mają one zapewnić możliwie najwyższe świadczenia przyszłym emerytom, a więc jednocześnie ich inwestycje na giełdzie powinny gwarantować zyski w okresie długoterminowym, przy jednoczesnym bezpieczeństwie gromadzonych środków.

Jak pokazują dane Komisji Nadzoru Finansowego na koniec 2010 roku, każda z dziesięciu spółek, w których OFE mają zgromadzone najwięcej środków, jest notowana w indeksie WIG20. Fundusze chętnie kupują m.in. akcje dużych instytucji finansowych czy spółek energetycznych.

10 spółek, w których OFE mają najwięcej środkówGdy z kolei spojrzymy na branże, w których OFE lokują największą część swojego portfela akcji, to okaże się, że prawie 30-procentowy udział w nim mają banki. Znaczące środki OFE mają także ulokowane w sektorze paliwowym i energetyce.

Najpopularniejsze branże w portfelach OFE

Spoglądanie na spółki, których akcjonariuszami są fundusze emerytalne, pozwala również mieć nadzieję na to, że ich kurs będzie zachowywał się stabilniej, a ewentualne gwałtowne spadki zostaną również wykorzystane przez OFE do uzupełnienia swoich portfeli.

Warto wreszcie pamiętać o tym, że mając na uwadze defensywne inwestycje, warto kierować swoją uwagę również w stronę spółek regularnie dzielących się z akcjonariuszami swoim zyskiem.

Jakie akcje kupić dla dywidendy?

W celu ułatwienia akcjonariuszom wyboru spółek, które wypłacają dywidendę inwestorom, Giełda Papierów Wartościowych wprowadziła indeks spółek dywidendowych WIGdiv. Jest w nim obecnie notowanych trzydzieści firm. Ich pełną listę można znaleźć na stronie: http://www.gpw.pl/portfele_indeksow#WIGdiv. W okresie dużych wahań na rynku wypłata dywidendy jest również ważnym argumentem dla samych spółek, by przekonać inwestorów do kupna ich akcji, a także do tego, by nie pozbywali się ich szybko w okresie spadków.

W tym kontekście warto również rozejrzeć się za spółkami, które nie tylko dzielą się zyskami z inwestorami, ale również prowadzą bardzo jasną politykę w tym zakresie. Niewątpliwie na tle całego rynku bardzo pozytywnie wyróżnia się tutaj spółka TIM SA. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową posiadacze akcji mogą liczyć na wypłacaną dwa razy w roku dywidendę, która jest obliczana w następujący sposób: średni kurs akcji z ostatnich sześciu miesięcy razy średnia wartość WIBOR z ostatnich trzech miesięcy. W ten sposób inwestor nie tylko ma pewność wypłaty dywidendy, ale również może ją sobie sam wcześniej oszacować. To pozwala mu być spokojniejszym nawet w okresie giełdowych spadków.

Podsumowując, można powiedzieć, że o większym bezpieczeństwie inwestycji w akcje decyduje nie tylko branża, którą wybierzemy, ale również to, czy akcje spółki są płynne, a ona sama zapewnia akcjonariuszom udział w swoich zyskach.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

 

drukuj