Kandydatura do Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2019-05-10

Raport bieżący nr

16/2019

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _ „TIM S.A.”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 10 maja 2019 roku otrzymał zawiadomienie od Rockbridge TFI SA z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 142 w Warszawie – akcjonariusza TIM S.A. – o zgłoszeniu kandydatury Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.
Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zwołanego na 15 maja 2019 roku _ raport bieżący Spółki nr 13/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku_.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-05-10, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2019-05-10, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Krzysztof Kaczmarczyk - zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej TIM SA
99 KB
pdf
Życiorys Krzysztofa Kaczmarczyka
91 KB