Kandydatura do Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2015-06-09

Raport bieżący nr

18/2015

Zarząd Spółki TIM S.A., działając zgodnie z zasadą określoną w części II ust.1 pkt 5 przyjętego przez Spółkę dokumentu “Dobre Praktyki spółek Notowanych na GPW“, informuje, iż w dniu 09.06.2015r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki – Pana Krzysztofa Folty o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., zwołanym na dzień 11 czerwca 2015r., kandydatury Pana Grzegorza Dzika do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym pisemnym oświadczeniem, Pan Grzegorz Dzik wyraża zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. Otrzymany od akcjonariusza TIM S.A. –– Pana Krzysztofa Foltę życiorys Pana Grzegorza Dzika stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

ZAŁĄCZNIK

Życiorys Pana Grzegorza Dzika [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-06-09, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-06-09, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj