Kandydatura do Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2016-06-03

Raport bieżący nr

21/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 02.06.2016 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Folty– Akcjonariusza TIM S.A. – o zamiarze zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 21 czerwca 2016 r., kandydatury Pana Andrzeja Kusz na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Kusz wyraża zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.
Poniżej przedstawiamy życiorys Pana Andrzeja Kusz.
Pan Andrzej Kusz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA nieprzerwanie od dnia 30 maja 1998 roku. Na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2015 mandat Pana Andrzeja Kusz wygaśnie.
Pan Andrzej Kusz posiada wykształcenie wyższe _mgr ekonomii_: ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Planowania i Zarządzania w Zakresie Finansów.
Pan Andrzej Kusz kolejno pracował:
– w latach 1977 – 1982 w Wojskowych Zakładach Remontowo -Budowlanych w Poznaniu;
– w latach 1982 – 1990 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce” w Poznaniu;
– w latach 1990 – 1991 w Argicoop S.A. w Warszawie na stanowisku Główny Księgowy Oddziału w Poznaniu;
– w latach 1991 – 1992 w PWHP Hurtex w Poznaniu na stanowisku Doradca Finansowy – Główny Ekonomista;
– w latach 1992 – 1993 w Pack Plast Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku Dyrektor Oddziału;
– w latach 1994 – 2004 w Banku Handlowym w Warszawie S.A., od 2000 roku na stanowisku Dyrektor Regionu we Wrocławiu;
– w okresie 2004 – 2006 w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie na stanowisku Dyrektor Regionu Wielkopolskiego;
– od 2006 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Doradztwa Strategicznego Andrzej Kusz;
-od 2011 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Mirosław Wróbel Sp. z o.o.

Poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, Pan Andrzej Kusz pełni/ pełnił następujące funkcje:
-Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Intermoda S.A. we Wrocławiu;
-Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Vistal S.A. we Wrocławiu;
-Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Imfort S.A. we Wrocławiu;
-Przewodniczącego Rady Nadzorczej w BGŻ Leasing Sp. z o.o. w Warszawie;
-Wiceprezesa Zarządu Intermoda Fashion Sp. z o.o. we Wrocławiu;
-Wiceprezesa Zarządu Zaberd SA we Wrocławiu.
Działalność powyższych podmiotów nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-06-03, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2016-06-03, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj