Kandydatura do Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2016-06-16

Raport bieżący nr

25/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 16.06.2016r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego – Akcjonariusza TIM S.A. – o zamiarze zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 21 czerwca 2016 r., kandydatury Pana Andrzeja Kasperka na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Kasperek wyraża zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Kasperek spełnia kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, a w szczególności kryteria przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Życiorys Pana Andrzeja Kasperka stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

ZAŁĄCZNIK

Życiorys Pana Andrzeja Kasperka [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-06-16, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2016-06-16, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj