Kandydatura do Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2019-05-13

Raport bieżący nr

17/2019

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”TIM S.A.”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 13 maja 2019 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego – akcjonariusza TIM S.A. – o zgłoszeniu kandydatury Pana Andrzeja Kusza na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.
Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zwołanego na 15 maja 2019 roku _raport bieżący Spółki nr 13/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku_.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-05-13, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2019-05-13, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Andrzej Kusz - zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej TIM SA
100 KB
pdf
Życiorys Andrzeja Kusza
101 KB