Kandydatura do Rady Nadzorczej TIM SA

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach , działając zgodnie z zasadą określoną w części II ust.1 pkt 5 przyjętego przez Spółkę dokumentu “ Dobre Praktyki spółek Notowanych na GPW “, informuje, iż w dniu 07.04.2010r otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki – AIG Otwarty Fundusz Emerytalny o zamiarze zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., zwołanym na dzień 13 kwietnia 2010r, kandydatury Pana Piotra Nowjalisa w wyborach do Rady Nadzorczej Spółki. Przesłany przez akcjonariusza TIM SA – AIG Otwarty Fundusz Emerytalny – życiorys Pana Piotra Nowjalisa stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-04-07

Raport bieżący nr 12/2010

Skrócona nazwa emitenta Skrócona nazwa emitenta

Podstawa prawna Podstawa prawna

Załączniki: Życiorys Piotra Nowjalisa [PDF]

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu ds Logistyki Mirosław Nowakowski 2010-04-07

Wiceprezes Zarządu ds Handlu Artur Piekarczyk 2010-04-07

drukuj