Kandydatura na Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2017-06-21

Raport bieżący nr

24/2017

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 21.06.2017 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Folty– Akcjonariusza TIM S.A. – o zamiarze zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 r., kandydatury Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Wieczorkowski wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.

W załączeniu przedstawiamy życiorys Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-06-21, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2017-06-21, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Krzysztof_Wieczorkowski_CV
218 KB