Kandydatury do Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2014-05-05

Raport bieżący nr

13/2014

Zarząd Spółki TIM S.A., działając zgodnie z zasadą określoną w części II ust.1 pkt 5 przyjętego przez Spółkę dokumentu „Dobre Praktyki spółek Notowanych na GPW”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2014 z dnia 14.04.2014r (ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA), informuje, iż w dniu 05.05.2014r. otrzymał następujące zawiadomienia:

  1. zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki – Pana Krzysztofa Folty o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., zwołanym na dzień 12 maja 2014r, kandydatury Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Krzysztof Wieczorkowski wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. Otrzymany od Akcjonariusza TIM S.A. Pana Krzysztofa Folty życiorys Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  2. zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki – Pana Krzysztofa Folty, który oświadczył, iż w przypadku złożenia rezygnacji przez Pana Marka Świętonia z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z deklaracją z dnia 03.04.2014r ( raport bieżący nr 7/2014 z dnia 04.04.2014r ), zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., zwołanym na dzień 12 maja 2014r, kandydaturę Pana Ryszarda Petru na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Ryszard Petru wyraża zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. Otrzymany od Akcjonariusza TIM S.A. –– Pana Krzysztofa Folty życiorys Pana Ryszarda Petru stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

ZAŁĄCZNIKI

Krzysztof Wieczorkowski – życiorys [PDF]

Ryszard Petru – życiorys [PDF]

 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-05-05, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2014-05-05, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj