Kandydatury do Rady Nadzorczej TIM SA

(Emitent – PAP – poniedziałek, 15 czerwca 13:37)

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach , działając zgodnie z zasadą określoną w części II ust.1 pkt 5 przyjętego przez Spółkę dokumentu “ Dobre Praktyki spółek Notowanych na GPW “, informuje, iż w dniu 15.06.2009r otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki – AIG Otwarty Fundusz Emerytalny o zamiarze zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., zwołanym na dzień 16 czerwca 2009r, kandydatury Pana Pawła Michalika do Rady Nadzorczej Spółki.

Przesłany przez akcjonariusza TIM SA – AIG Otwarty Fundusz Emerytalny – życiorys Pana Pawła Michalika stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 15.06.2009r otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza TIM SA Pana Macieja Posadzego o zamiarze zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., zwołanym na dzień 16 czerwca 2009r, kandydatury Pana dr Mateusza Rodzynkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.

Otrzymany od akcjonariusza TIM SA – Pana Macieja Posadzego – życiorys Pana dr. Mateusza Rodzynkiewicza stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

 

Pan Paweł Michalik – życiorys [PDF]

Pan dr. Mateusz Rodzynkiewicz – życiorys [PDF]

 

Raport bieżący nr 29/2009

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-06-15 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-06-15 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds Handlu

drukuj