Komunikat KDPW SA o rejestracji akcji serii E TIM SA

Data sporządzenia

2012-06-12

Raport bieżący nr

16/2012

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 11.06 2012 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, zgodnie z którym KDPW informuje, iż w dniu 13.06.2012 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja następujących papierów wartościowych:

 

Emitent: TIM SA

Kod ISIN: PLTIM0000016

Liczba rejestrowanych papierów wartościowych: 409.200 akcji

Uchwała Zarządu KDPW SA: Nr 411/12 z dnia 06.06.2012 r. oraz nr 155/09 z dnia 28.04.2009 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-06-12, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2012-06-12, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

drukuj