Komunikat KDPW SA w sprawie rejestracji akcji serii E TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 15 maja 19:13)

Zarząd Spółki TIM S.A. zawiadamia o otrzymaniu Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 15.05.2009r , w którym poinformowano, iż w dniu 18 maja 2009 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:

Emitent: TIM S.A.

Kod ISIN: PLTIM 0000081

Liczba zarejestrowanych papierów wartościowych : 210.000 akcji

Podstawa: Uchwała Zarządu KDPW S.A.: nr 155/09 z dnia 28.04.2009r.

 

Raport bieżący nr 25/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-05-15 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-05-15 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds Handlu

 

drukuj