Korekta powiadomienia o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą

Data sporządzenia

2020-01-22

Raport bieżący nr

3/2020

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 22.01.2020 r Pan Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu TIM SA, przekazał Spółce skorygowane powiadomienie o nabyciu w dniu 20.01.2020 r akcji TIM S.A. Pierwotne powiadomienie przekazane zostało do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 21.01.2020 r.

W załączeniu do niniejszego raportu zamieszczamy skorygowane powiadomienie otrzymane od Pana Piotra Tokarczuka.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-01-22, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-01-22, Piotr Nosal – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Piotr_Tokarczuk_Powiadomienie_w_trybie_art._19_MAR_20200121_korekta
8 KB