Korekta prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2005

(Emitent – PAP – sobota, 24 września 15:41)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 24.09.2005r Rada Nadzorcza TIM SA zatwierdziła korektę prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2005 w następującym brzmieniu: Przychody ze sprzedaży – 250 mln. PLN Zysk z działalności operacyjnej – 21.400 PLN Zysn netto – 15 mln PLN. Wpływ na zmianę prognozy mają przede wszystkim bardzo dobre wyniki finansowe Spółki osiągnięte za 8 miesięcy 2005r, które przedstawiają sie następująco: Przychody ze sprzedaży – 141 747 tys. PLN ( co stanowi wzrost o 16 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ), Zysk z działalności operacyjnej – 9.341 tys. PLN ( co stanowi wzrost o 48 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ), Zysk netto – 7.182 tys. PLN ( co stanowi wzrost o 42 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ), Zarząd TIM SA na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania wyżej wymienionej prognozy, przyrównując go do zakładanych przychodów i kosztów. Zarząd TIM SA co miesiąc dokonywał będzie oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników, również co miesiąc dokonywana będzie ewentualna korekta powyżej prezentowanej prognozy.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 29 RO – prognoza

Raport bieżący nr 27/2005

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-09-24 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2005-09-24 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj