Korekta prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2007

(Emitent – PAP – środa, 7 marca 19:31)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, po przeanalizowaniu wyników finansowych TIM SA za okres 01.01.2007r- 28.02.2007r. oraz aktualnej sytuacji gospodarczej w sektorze budownictwa, skorygował prognozę wyników finansowych TIM SA podaną do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 13/2007 z dnia 13.02.2007r.

Skorygowana prognoza wyników finansowych TIM SA nr rok 2007 przedstawia się następująco:

– przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – 570.000 tys PLN ( było 550.000 tys PLN )

– zysk na działalności operacyjnej – 50.000 tys PLN ( bez zmian )

– zysk netto – 40.000 tys PLN ( bez zmian ).

Bez zmian pozostaje prognoza wyników finansowych TIM SA na lata 2008-2009 podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 13/2007 z dnia 13.02.2007r.

Nie zostały również zmienione założenia do prognozy wyników finansowych TIM SA na lata 2007-2009 podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym, o którym mowa powyżej.

Zarząd TIM SA na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania ww. prognozy, przyrównując go do zakładanych przychodów i kosztów.

Zarząd TIM SA co miesiąc dokonywał będzie oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników, również co miesiąc dokonywana będzie ewentualna korekta powyżej prezentowanej prognozy.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 21/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-07 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

2007-03-07 Artur Piekarczyk Czlonek Zarządu

drukuj