Korekta prognozy wyników finansowych TIM SA.

(Emitent – PAP – środa, 23 lipca 06:56)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach niniejszym informuje, iż w dniu 22.07.2008r , po przeanalizowaniu wyników finansowych TIM SA za dwa kwartały 2008r oraz sytuacji w branży budownictwa ( wyraźne spowolnienie gospodarki ) uchwalona została korekta prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2008, podanej do publicznej wiadomości w dniu 13 lutego 2007r ( raport bieżący nr 13/2007 ), która przedstawia się następująco:

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów – 500.000.000 PLN

Zysk na działalności operacyjnej – 40.000.000 PLN

Zysk netto – 30.000.000 PLN .

Ponadto, mając na uwadze dokonaną korektę prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2008, o której mowa powyżej, Zarząd TIM SA postanawił uchylić prognozę wyników finansowych na rok 2009, podaną do publicznej wiadomości w dniu 13.02.2007r – raport bieżący nr 13/07.

Zarząd TIM SA uchwali prognozę wyników finansowych na rok 2009r po przeanalizowaniu wyników finansowych TIM SA za rok 2008 oraz sytuacji gospodarczej w kraju.

Zarząd TIM SA na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania ww. prognozy, przyrównując go do zakładanych przychodów i kosztów. Zarząd TIM SA co kwartał dokonywał będzie oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników, również co kwartał dokonywana będzie ewentualna korekta powyżej prezentowanej prognozy.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 24/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-07-23 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2008-07-23 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj