Korekta raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 14.11.2017 r.

Data sporządzenia

2017-11-14

Raport bieżący nr

38/2017

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w raporcie bieżącym nr 38/2017 z dnia 14.11.2017r w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu TIM SA, w zakresie dotyczącym daty złożenia rezygnacji.

Było:

„Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 17.11.2017 r Pan Artur Piekarczyk – Członek Zarządu TIM SA złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu TIM SA ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2017 r.”

Powinno być:

„Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 14.11.2017 r Pan Artur Piekarczyk – Członek Zarządu TIM SA złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu TIM SA ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2017 r.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-11-14, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2017-11-14, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj