Korekta raportu za I kwartał 2007r.

(Emitent – PAP – wtorek, 26 czerwca 18:56)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w wyniku błędu rachunkowego w raporcie za I kwartał 2007r , przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 27.04.2007r, w bilansie sporządzonym na dzień 31.03.2007r , w pasywach, pod niżej wyszczególnionymi pozycjami podane zostały błędne dane:

a) pod pozycją ” 2. Zobowiązania długoterminowe” podana została kwota „31 510″ , gdy tymczasem powinno być ” 1 224″,

b) pod pozycją ” 2.2. Wobec pozostałych jednostek ” podana została kwota „31 510″ , gdy tymczasem powinno być ” 1 224″,

c) pod pozycją ” 3. Zobowiązania krótkoterminowe” podana została kwota „50 480″ , gdy tymczasem powinno być ” 80 766″, d) pod pozycją ” 3.2 Wobec pozostałych jednostek” podana została kwota „50 480″ , gdy tymczasem powinno być ” 80 766″.

W konsekwencji powyższego , błędnie podane zostały również dane w tabeli ” Wybrane dane finansowe”:

a) pod pozycją ” XI Zobowiązania długoterminowe” za pierwszy kwartał 2007, podana została kwota 31 510 tys zł, a powinno być 1 224 tys zł , oraz podana została kwota 8 143 tys EUR, a powinno być 316 tys EUR,

b) pod pozycją ” XII Zobowiązania krótkoterminowe” za pierwszy kwartał 2007, podana została kwota 50 480 tys zł, a powinno być 80 766 tys zł , oraz podana została kwota 13.046 tys EUR, a powinno być 20 872 tys EUR.

 

Raport bieżący nr 46/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-26 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

2007-06-26 Mariola Połetek Prokurent

drukuj