Koronawirus a dywidendy 2020. Spółki z GPW zatrzymają zyski?

Już ponad 25% zyskały od marcowego „dołka” główne indeksy warszawskiej giełdy WIG i WIG20. Spory optymizm wśród inwestorów nie oznacza jednak, że tak szybko powróci on do firm. Część spółek może wstrzymać się z wypłatą dywidend.

Perspektywa wyraźnego spowolnienia gospodarczego w Polsce, które będzie wynikiem pandemii koronawirusa, spowodowała, że część spółek obecnych na GPW będzie szukać oszczędności i ostrożniej dzielić ubiegłoroczne zyski.

W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” wskazujemy, w których sektorach i spółkach z GPW o dywidendę 2020 może być najtrudniej.

Bank nie podzielą zysków między inwestorów. Tak zaleca KNF

Zawiedzeni mogą czuć się przede wszystkim posiadacze akcji banków. Grupujący je indeks WIG Banki jest obecnie o 40% niżej niż na początku roku. Ostatnie cięcia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do najniższego w historii poziomu 0,5% (główna stopa referencyjna) sprawiły, że również ostatnie odbicie cen akcji spółek z tego sektora jest raczej symboliczne. Dokładnie widać to na poniższym wykresie.

Indeksy WIG i WIG20 wobec WIG Banki w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Źródło: Stooq.pl

Część inwestorów miała zapewne nadzieję, że spadki zostaną im przynajmniej częściowo zrekompensowane przez wysokie dywidendy. Ten plan stanął jednak pod znakiem zapytania w momencie, gdy pod koniec marca Komisja Nadzoru Finansowego zaapelowała do banków i ubezpieczycieli, by ze względu na trudną sytuację gospodarczą przeznaczyły ubiegłoroczne zyski na wzmocnienie swoich kapitałów (a więc bezpieczeństwa finansowego).

W ten sposób bardzo wątpliwa stała się tegoroczna wypłata rekordowej dywidendy z PKO BP. Jeszcze na początku marca wydawało się przesądzone, że do podziału między akcjonariuszy trafi ok. 3,6 mld zł (połowa zysku z 2019 r. plus część zysku z 2018 r.), co daje 2,88 zł na akcję. Po ostatnich spadkach notowań banków taka wypłata oznaczałaby stopę dywidendy (dywidenda/cena akcji) w wysokości ok. 12%.

Smakiem zapewne obejdą się też posiadacze akcji banku Pekao, który od lat regularnie dzieli się zyskami z akcjonariuszami, a stopa dywidendy utrzymuje się w granicach ok. 6-7%. W tym roku do podziału miało trafić ok. 1,6 mld zł (ok. 6,10 zł na akcję) – w obecnej sytuacji ta wypłata również jest mało prawdopodobna.

Oficjalne komunikaty w sprawie wstrzymania zapowiedzianych dywidend 2020 podały już ING Bank oraz mBank. Pierwszy nie wypłaci 494 mln zł (3,80 zł na akcję), drugi – 48,7 mln zł (1,15 zł na akcję).

Koronawirus wstrzymał plany dywidendowe w wielu branżach

Pandemia i wywołane przez nią zamieszanie na rynkach postawiły jednak pod znakiem zapytania wypłaty dywidend nie tylko w sektorze finansowym. Inwestorzy czekają m.in. na decyzję w sprawie podziału zysku z KGHM. Spółka, która od lat wypłacała dywidendy, nie zrobiła tego ani w 2018 r., ani w 2019 r. Na razie nie wiadomo, czy zgodnie z wcześniejszymi prognozami w tym roku powróci do wypłat. Na razie KGHM jest liderem ostatniego odbicia w WIG20. Od marcowego „dołka” kurs akcji zyskał już ok. 40%.

Jedną z pierwszych spółek, które wstrzymały wypłatę dywidendy (argumentując to pandemią koronawirusa), jest działający w branży hutniczej Alumetal. Spółka, która regularnie dzieli zyski między akcjonariuszy, tym razem rekomenduje zatrzymanie środków w spółce.

Dywidendy nie dostaną też w tym roku posiadacze akcji odzieżowej spółki LPP. Właściciel m.in. marki Reserved, który co roku wypłaca gotówkę akcjonariuszom, tym razem wstrzymał dywidendowe plany. Spółka znalazła się w trudnej sytuacji m.in. z powodu zamknięcia galerii handlowych w Polsce – zarząd tłumaczy swoją decyzję troską o płynność finansową i utrzymanie miejsc pracy.

Podobną decyzję podjął zarząd spółki deweloperskiej Atal, która regularnie wypłaca dywidendę. W tym roku władze firmy rekomendują jednorazowe – jak podkreślają – wstrzymanie dywidendy. Tłumaczą to trudnymi do przewidzenia skutkami gospodarczymi pandemii.

Możemy założyć, że w następnych tygodniach będziemy świadkami większej liczby takich komunikatów. Długoterminowym inwestorom, dla których regularna wypłata dywidend ma duże znaczenie, pozostaje mieć nadzieję, że po okresie załamania polska gospodarka szybko powróci do wzrostów.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj