Krzysztof Folta: Osiągnięcie 20-procentowego wzrostu obrotów w tym roku jest bardzo realne

1 sierpnia 2011 r. na łamach „Gazety Giełdy Parkiet” ukazała się rozmowa, którą Barbara Oksińska przeprowadziła z Krzysztofem Foltą – Prezesem Zarządu TIM SA.

Prezes Folta podtrzymuje deklarację 20-procentowego wzrostu obrotów firmy w całym 2011 r. Jednocześnie przewiduje pogorszenie koniunktury gospodarczej wiosną 2012 r. To przełoży się na sytuację firm działających w sektorze budownictwa, co z kolei odbije się na kondycji dystrybutorów sprzętu elektrycznego. Wówczas nadejdzie czas na przejmowanie innych firm.

Pełen wywiad dostępny w dziale Media o TIM.

 

drukuj