Krzysztof Folta: Osiągnięcie 20-procentowego wzrostu w tym roku bardzo realne

1 sierpnia 2011 r. na łamach „Gazety Giełdy Parkiet” ukazał się wywiad z Krzysztofem Foltą – Prezesem Zarządu TIM SA.

W rozmowie z Barbarą Oksińską prezes Folta podtrzymuje deklarację 20-procentowego wzrostu obrotów firmy w całym 2011 r. Jednocześnie przewiduje pogorszenie koniunktury gospodarczej wiosną 2012 r. To przełoży się na sytuację firm działających w sektorze budownictwa, co z kolei odbije się na kondycji dystrybutorów sprzętu elektrycznego. Wówczas nadejdzie czas na przejmowanie innych firm.

Oto fragment rozmowy:

Czy konkurencja w postaci mnożących się hipermarketów, oferujących znacznie niższe ceny, mocno depcze wam po piętach?

Oczywiście, każdy nowy podmiot zabiera część rynku, ale akurat hipermarkety nie stanowią dla nas dużej konkurencji. Oferują bowiem jedynie przewody i kilka innych artykułów elektrycznych. My zaś wygrywamy nie tylko zdecydowanie bogatszym asortymentem, ale także oferujemy kredyty kupieckie.

A co z konkurencją w postaci sklepów internetowych? TIM uruchomił do tej pory jedynie możliwość składania zleceń on-line dla stałych klientów. Macie w planach powiększenie tej oferty?

Działalność sklepu internetowego ma sens tylko w odniesieniu do produktów tzw. konsumenckich, czyli tych, które oferują także hipermarkety. Choć stanowią one jedynie około 5 proc. naszej sprzedaży, uruchomienie sklepu internetowego wydaje się nieuchronne. Myślę, że nastąpi to do końca bieżącego roku.

A notowania spółki lecą w dół. Jeszcze w lutym akcje TIM warte były ponad 15 zł. Teraz ich cena spadła już poniżej 10 zł.

Sam jestem zdziwiony taką wyceną spółki. Nie uwzględnia ona ani korzyści z klarownej polityki dywidendowej TIM, ani potencjału wzrostu firmy. Akcjonariusze mają zapewnioną wypłatę dywidendy na poziomie, który sami mogą sobie wcześniej policzyć według podanego przez nas w przyj ętej polityce dywidendowej schematu. Dziś wiadomo już, że za 2011 rok dywidenda wyniesie co najmniej 60 gr na akcję, podczas gdy za rok ubiegły wypłaciliśmy 55 gr. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową we wrześniu zarząd zarekomenduje wypłatę zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. Dobra i stabilna sytuacja finansowa spółki oraz wzrost przychodów o 20 proc. w stosunku do roku ubiegłego powinny w mojej ocenie pozytywnie wpłynąć na kurs akcji. Trudno mi powiedzieć, dlaczego tak się nie dzieje.

 

Całość publikacji dostępna w serwisie relacji inwestorskich TIM SA.

drukuj