Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 1 grudnia 17:16)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, w załączeniu , przedstawia listę akcjonariuszy TIM SA posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA TIM SA, które odbyło się w dniu 24.11.2006r.

Lista akcjonariuszy TIM SA posiadających powyżej 5% głosów na NWZA TIM SA [RTF]

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący nr 46/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-12-01 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-12-01 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj