Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na WZA TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 20 czerwca 19:32)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na WZA TIM SA, które odbyło się w dniu 13.06.2008r.

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na WZA TIM SA w dniu 13.06.2008r. [RTF]

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący nr 23/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-06-20 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2008-06-20 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj