Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA TIM SA, które odbędzie się w dniu 27.10.2004r.

(Emitent – PAP – poniedziałek, 25 października 21:40 – Raport bieżący 25/04)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA TIM SA, które odbędzie się w dniu 27.10.2004r.

Imię i nazwisko; liczba zablokowanych akcji; liczba przysługujących głosów
1. Folta Krzysztof; 4.000.000; 4.000.000
2. Wieczorkowski Krzysztof; 3.900.000; 3.900.000
3. BZWBK Inwestycje Spółka z o.o.; 2.229.920; 2.229.920
4. Stogniew Kazimierz; 1.565.048; 1.565.048
5. Walulik Jan; 850.000; 850.000
6. Nowakowski Mirosław; 750.000; 750.000
7. Kosendiak Tomasz; 60.000; 60.000
8. Jan Drozd; 2.411; 2.411
9. Brachowski Jerzy; 500; 500

ŁĄCZNIE; 13.357.879; 13.357.879

drukuj