Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

(Emitent – PAP – piątek, 17 czerwca 08:40 – Raport bieżący)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu poniżej przedstawia listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA, które odbędzie się w dniu 18.06.2005 r.

 

Imię i Nazwisko

liczba zablokowanych akcji

liczba przysługujących głosów

Krzysztof Folta

4098639

4098639

Krzysztof Wieczorkowski

4024216

4024216

BZWBK Inwestycje Sp. z o.o.

2229920

2229920

Kazimierz Stogniew

1565028

1565028

Mirosław Nowakowski

1201975

1201975

Jan Walulik
922390

922390

Tomasz Kosendiak

61000

61000

Jan Drozd

2411

2411

Łącznie 14105579 14105579

 

Raport bieżący 13 / 2005

drukuj