Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA TIM SA, które odbędzie sie w dniu 24.06.2006r.

(Emitent – PAP – czwartek, 22 czerwca 23:28)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu poniżej przedstawia listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA TIM SA, które odbędzie się w dniu 24.06.2006r.

 

L.p. Imię i nazwisko/firma Liczba akcji Liczba głosów

1. Krzysztof Folta 3.700.000 3.700.000

2. Krzysztof Wieczorkowski 3.024.216 3.024.216

3. AIG OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 1.600.000 1.600.000

4. Kazimierz Stogniew 1.465.028 1.465.028

5. Mirosław Nowakowski 1.300.000 1.300.000

6. Jan Walulik 822.390 822.390

7. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ” Złota Jesień” 400.000 400.000

8. BZWBK Inwestycje Spółka z o.o. 229.920 229.920

9. Tomasz Kosendiak 61.000 61.000

10. Maria Jolanta Thiele 10.000 10.000

11. Urszula Brachowska 2.500 2.500

12. Jan Drozd 2.411 2.411

13. Zdzisław Chłap 2.053 2.053

14. Jerzy Brachowski 500 500 Łącznie 12.620.018 12.620.018
Łącznie            12.620.018          12.620.018

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

Raport bieżący nr 22/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-06-22 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-06-22 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj