Listopad 2022 r. w TIM SA: kolejny rekord liczby klientów

Ze wstępnych szacunków wynika, że w listopadzie 2022 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły 122,9 mln zł (+4% rdr.).

Po 11 miesiącach 2022 r. całkowite przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 1,34 mld zł (+16,5% rdr.), zaś przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów – 932,8 mln zł (+14,5% rdr.). W samym listopadzie 2022 r. sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów (83,6 mln zł) była zbliżona do poziomu z analogicznego okresu 2021 r. (84,3 mln zł).

– Pomimo sytuacji rynkowej, która jest coraz większym wyzwaniem, każdy miesiąc 2022 roku zamykamy z przychodami ze sprzedaży wyższymi niż w analogicznym okresie, rekordowego dotychczas, 2021 roku. Nie inaczej jest z listopadem – podkreśla Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – W listopadzie 2022 roku z oferty TIM-u skorzystało prawie 21 tysięcy klientów, co oznacza, że pobiliśmy dotychczasowy rekord wszech czasów, zanotowany zaledwie miesiąc wcześniej. Osiągnęliśmy to pomimo mniejszej o jeden liczby dni roboczych w listopadzie w porównaniu z październikiem – dodaje.

Zobacz raport bieżący nr 38/2022 >>

drukuj