Maj 2017 r. w TIM SA dwa razy lepszy od branży budowlanej

52,44 mln zł, tj. o 16% więcej niż rok wcześniej, wyniosły przychody TIM SA ze sprzedaży w maju 2017 r. – wynika ze wstępnych szacunków. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce w maju 2017 r. była o 8,4% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r.

Szacowane obroty z kanału e-commerce osiągnęły w maju 2017 r. 37,29 mln zł, co oznacza wzrost o 13,3% w stosunku do maja 2016 r. Przychody ze sprzedaży uzyskane przez TIM SA przez pierwsze pięć miesięcy 2017 r. wynoszą już niemal ćwierć miliarda złotych (246,1 mln zł, tj. o 5,6% więcej niż w okresie styczeń-maj 2016 r.).

Tymczasem ze wstępnych danych, opublikowanych 20 czerwca 2017 r. przez Główny Urząd Statystyczny, wynika, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w maju 2017 r. o 8,4% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 13,7% w maju ub. roku) i o 12,1% wyższa w porównaniu z kwietniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 6,2% wyższym niż w maju ub. roku i o 3,2% niższym w porównaniu z kwietniem br.

– Po słabszym kwietniu maj przyniósł dużą poprawę w postaci dwucyfrowej dynamiki sprzedaży. Zdarzyło się to mimo długiego majowego weekendu, a więc mniejszej niż zwykle liczby dni roboczych. Jeśli spojrzeć na dynamikę produkcji budowlano-montażowej, która była w maju o połowę niższa od tej osiągniętej przez TIM, widać, że wyjątkowa hybryda TIM-u działa sprawnie, niezależnie od sytuacji w branży, od której jeszcze kilka lat temu byliśmy mocno uzależnieni – zauważa Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Zobacz raport bieżący nr 25/2017 >>

drukuj