Marzec 2022 r. w TIM SA: sprzedaż wyższa o 65% rok do roku. Niemal 400 mln zł przychodów po I kwartale 2022 r.

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów wyniosły w marcu 2022 r. 175,5 mln zł, zaś w całym I kwartale 2022 r. – 393,4 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 64,8% oraz 50,1% w porównaniu z analogicznymi okresami 2021 r.

Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w marcu 2022 r. 120,9 mln zł (+67,4% rdr.), zaś w całym I kwartale 2022 r. – 275,4 mln zł (+55,3% rdr.).

– Nasze szacowane przechody ze sprzedaży po pierwszym kwartale 2022 roku przekroczyły poziom, jaki osiągnęliśmy przez pierwsze cztery miesiące 2021 roku (363 mln zł). Jesteśmy o niecałe 107 milionów złotych od osiągnięcia narastająco progu pół miliarda złotych – wylicza Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Marzec 2022 roku to miesiąc, jakiego sprzedażowo nie doświadczyliśmy w całej historii TIM-u. W dużej części to efekt dynamicznie rosnącej liczby klientów. W marcu 2022 roku obsłużyliśmy prawie 19 tysięcy klientów – to niemal tyle samo co przez cały pierwszy kwartał 2021 roku. Rośnie udział przychodów od firm wykonawczych. W marcu 2022 roku wygenerowały one 48% naszej sprzedaży wobec 35% w marcu 2021 roku – dodaje.

Sytuacja na polskim i światowych rynkach, będąca konsekwencją inwazji Rosji na Ukrainę, stała się niezwykle zmienna i jeszcze trudniejsza do prognozowania. Rosnące ceny surowców i energii przełożyły się na bardzo dużą skalę podwyżek u dostawców TIM-u. Niektórzy z nich zdecydowali się na aktualizację swoich ogólnych warunków handlowych, dopasowując je do zmiennej sytuacji rynkowej. To oczywiście ma wpływ także na warunki cenowe, jakie TIM może zaoferować swoim klientom.

– Nasza polityka zakupów i zarządzania zapasem magazynowym pozwalają zapewniać klientom TIM-u nieprzerwany dostęp do bardzo szerokiej oferty produktowej, co pozostaje jedną z naszych najważniejszych przewag konkurencyjnych. Podwyżki cen asortymentu są konsekwencją podwyżek w całym łańcuchu dostaw – zaznacza Krzysztof Folta. – Chcę jednocześnie podkreślić, że TIM SA nie prowadzi działalności operacyjnej poza granicami Polski, a nasze przychody niemal w stu procentach pochodzą ze sprzedaży produktów na terenie Polski. Tak więc w tym aspekcie to, co dzieje się za wschodnią granicą Polski, pozostaje bez wpływu na działalność TIM-u. Kontynuujemy także rozpoczęte wcześniej projekty: proces IPO spółki 3LP oraz prace nad strategią TIM-u 2022+. Efekty drugiego z nich zaprezentujemy prawdopodobnie w maju 2022 roku – zapowiada.

26 kwietnia 2022 r. Spółka ogłosi jednostkowe i skonsolidowane wyniki za rok 2021, zaś 25 maja 2022 r. – raport za I kwartał 2022 r.

Zobacz raport bieżący nr 6/2022 >>

drukuj