Skuteczny sposób na obniżenie podatku PIT za 2019 r. Warto zadbać o to już teraz

Nawet o 1.829 zł możesz obniżyć podatek dochodowy za 2019 r., jeżeli w porę wpłacisz część oszczędności na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). To niejedyna korzyść, którą daje samodzielne odkładanie pieniędzy w tzw. trzecim filarze.

Tylko do końca grudnia Polacy mogą zainwestować oszczędności w IKZE, by zapłacić mniejszy podatek od dochodów osiągniętych w 2019 r. Podatkowe zachęty mają też instytucje oferujące odkładanie środków na emeryturę w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) czy Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE).

W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” przypominamy, jakie zalety niesie ze sobą oszczędzanie w IKZE, a także inne rozwiązania trzeciego filaru. Wskazujemy też, kto w najbliższych miesiącach zostanie objęty prawem do odkładania środków w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

5.718 zł – tyle można wpłacić do IKZE w 2019 r.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego za pierwsze półrocze 2019 r. Polacy mają ponad 690 tys. kont w IKZE. Możliwość oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach IKZE oferują przede wszystkim ubezpieczyciele, ale też towarzystwa funduszy inwestycyjnych czy domy maklerskie.

Na rachunkach IKZE Polacy zgromadzili ponad 2,7 mld zł. Odkładane tam pieniądze co roku pomagają im realnie obniżyć podatek, który muszą rozliczyć w PIT. Ta ulga dotyczy nie tylko pracowników na etatach. Dostęp do niej mają też osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz ci, którzy wykonują prace w ramach umów o dzieło czy zlecenia.

Jak to możliwe? Otóż osoby, które przeleją w danym roku pieniądze na rachunek IKZE, mogą obniżyć swój podatek PIT. Wysokość ulgi wylicza się w oparciu o kwotę wpłaconą do IKZE.

Warto zauważyć, że istnieją limity wpłat do IKZE: w 2019 r. można przelać max. 5.718 zł. Jeżeli w ciągu całego 2019 r. przekazałeś lub przekażesz tę sumę na IKZE, to w 2020 r. będziesz mógł odliczyć sobie od podatku albo 972 zł, albo nawet 1829 zł. Różnica wynika ze stawek podatkowych – druga kwota obowiązuje tych, którzy wpadną w tzw. drugi próg i w 2019 r. zarobią więcej niż 85,5 tys. zł brutto.

Inny przykład: jeżeli w 2019 r. wpłacisz na rachunek IKZE 4 tys. zł i jesteś w pierwszym progu podatkowym (zarobki niższe niż 85,5 tys. zł brutto rocznie), Twoja oszczędność na podatku rozliczanym w PIT w 2020 r. wyniesie 680 zł (4000 zł x 0,17). Jeżeli twoje składki w 2019 r. zostały odprowadzone prawidłowo i nie korzystasz z innych odliczeń, fiskus przeleje taką kwotę na twoje konto.

Co jednak bardzo ważne, pamiętaj, że bonusy uzyskane na podatku dochodowym będziesz musiał zwrócić, jeżeli zdecydujesz się na wypłatę oszczędności z IKZE przed 65. rokiem życia.

Jednak bieżące ulgi w podatku dochodowym to niejedyna korzyść, jaką niesie ze sobą oszczędzanie w IKZE. Dodatkową zaletą jest całkowite zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (19% podatku Belki) – pod warunkiem, że posiadacz rachunku IKZE wycofa zgromadzone środki dopiero po osiągnięciu 65. roku życia. Wypłata po 65. urodzinach będzie wiązać się z tym, że fiskus uszczupli kwotę o 10% z tytułu zryczałtowanego podatku.

Ponad 14 tys. zł rocznie można wpłacić na konto w IKE

Jeżeli w ciągu roku chciałbyś odkładać większe kwoty na przyszłą emeryturę, dobrym rozwiązaniem może okazać się otwarcie rachunku w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE). Obecnie pieniądze odkłada w ten sposób 1 mln Polaków. Ulokowali tam ponad 9,5 mld zł.

Podobnie jak w przypadku IKZE, także w IKE obowiązują limity rocznych wpłat. W 2019 r. max. poziom został podniesiony do 14.295 zł. Zyski uzyskane z kwot wpłacanych na IKE są całkowicie zwolnione z 19% podatku Belki.

Warunek: zgromadzonych w IKE oszczędności nie można wycofać przed ukończeniem 60. roku życia. Jeżeli zdecydujesz się wypłacić środki przed tym terminem, możesz to oczywiście zrobić, ale będziesz musiał zapłacić podatek od osiągniętych zysków.

Pamiętaj również, że – w przeciwieństwie do IKZE – IKE nie daje ci możliwości skorzystania z ulg w podatku dochodowym.

Podobne zasady obowiązują w przypadku mało popularnych w Polsce Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE), a więc rozwiązań, które proponują swoim pracownikom zakłady pracy – w ich przypadku roczny limit wpłat jest jeszcze większy, bo przekracza 21 tys. zł. Gdy pracownik odchodzi z pracy, może przenieść odłożone w PPE oszczędności na konto w IKE bez konieczności zapłacenia podatku Belki.

PPK idzie do coraz mniejszych firm

Mijający rok obfitował w informacje dotyczące zmian w systemie emerytalnym. Rząd wprowadził całkowicie nowe rozwiązanie, czyli dobrowolne Pracownicze Plany Kapitałowe. Jednocześnie zapowiedział całkowitą likwidację Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) – ma ona nastąpić w 2020 r.

Do tej pory PPK zostały uruchomione dla pracowników dużych firm, zatrudniających więcej niż 250 osób. Dzięki temu rozwiązaniu zatrudnieni mogą już z własnej woli odkładać na konto w PPK 2% pensji (w wersji podstawowej), a pracodawca dokłada do tego 1,5%. Bonus w postaci 240 zł rocznie ma dorzucać też państwo.

Już 1 stycznia 2020 r. na średnie firmy (od 50 do 249 zatrudnionych) nałożony zostanie obowiązek wprowadzenia PPK dla swoich pracowników. Z kolei od lipca PPK będą już musiały prowadzić małe firmy (20-49 zatrudnionych). Od 2021 r. PPK ma mieć każdy pracownik, nawet najmniejszych podmiotów.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj