Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Data sporządzenia

2020-01-22

Raport bieżący nr

4/2020

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 22.01.2020 r. Pani Ewa Folta osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Foltą Prezesem Zarządu TIM S.A., poinformowała Spółkę o nabyciu akcji TIM S.A..
W załączeniu do niniejszego raportu zamieszczamy powiadomienie otrzymane od Pani Ewy Folty.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-01-22, Piotr Nosal – Członek Zarządu
2020-01-22, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Ewa_Folta_powiadomienie_w_trybie_art._19_MAR_2020.01.22
8 KB