Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Data sporządzenia

2020-07-13

Raport bieżący nr

20/2020

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 13.07.2020 r. Pani Ewa Folta osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Foltą Prezesem Zarządu TIM S.A., poinformowała Spółkę o nabyciu akcji TIM S.A..
W załączeniu do niniejszego raportu zamieszczamy powiadomienie otrzymane od Pani Ewy Folty.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-07-13, Piotr Nosal – Członek Zarządu
2020-07-13, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
E. Folta - Powiadomienie art. 19 MAR - 13.07.2020 r.
8 KB