Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Data sporządzenia

2020-10-02

Raport bieżący nr

29/2020

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 02.10.2020 r. Pani Ewa Folta osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Foltą Prezesem Zarządu TIM S.A., poinformowała Spółkę o nabyciu akcji TIM S.A..
W załączeniu do niniejszego raportu zamieszczamy powiadomienie otrzymane od Pani Ewy Folty.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-10-02, Piotr Nosal – Członek Zarządu
2020-10-02, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Ewa Folta - powiadomienie nabycie akcji 02.10.2020
9 KB