Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Data sporządzenia

2021-01-22

Raport bieżący nr

4/2021

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 22.01.2021 r. Pani Ewa Folta osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Foltą Prezesem Zarządu TIM S.A., poinformowała Spółkę o nabyciu akcji TIM S.A..
W załączeniu do niniejszego raportu zamieszczamy powiadomienie otrzymane od Pani Ewy Folty.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-01-22, Piotr Nosal – Członek Zarządu
2021-01-22, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Ewa Folta powiadomienie w trybie art. 19_MAR_2021.01.22
8 KB