Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Data sporządzenia

2018-07-19

Raport bieżący nr

30/2018

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 19.07.2018r Pani Ewa Folta – osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Foltą – Prezesem Zarządu TIM SA, poinformowała Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.
W załączeniu do niniejszego raportu zamieszczamy powiadomienie otrzymane od Pani Ewy Folty.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-07-19, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2018-07-19, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Ewa Folta - 19.07.2018 r.
135 KB